Vznik daňovej povinnosti v Rakúsku Príjmy opatrovateľov sa zaraďujú, podľa zákona o dani z príjmu (EStG 1988), medzi príjmy z prevádzky (Gewerbebetrieb). Miesto, kde má opatrovateľ prihlásenú živnosť sa považuje za sídlo prevádzky. Spravidla je to adresa pacienta. Výška nezdaniteľného príjmu v Rakúsku je 11.000€ . Pri prekročení tejto hranice vzniká automaticky povinnosť podania daňového priznania z dani z príjmu.

 

Zaplatíte u nás nejaké príplatky?

NIE, pretože všetko je v cene 40 €.

 

Napr.

  • Aj  za uplatnenie rôznych bonusov, ktoré si môžu uplatniť osamotení samoživitelia deti (slobodne, rozvedené matky a otcovia,vdovy). Tieto bonusy sa vyplácajú ako negatívna daň – na jedno dieťa 494€.

 

Potrebné podklady:

Osobne údaje Faktúry za vykonané služby (Rechnung, Honorarnote) Potvrdenie o zaplatení soc. odvodov v Rakúsku (kvartálne výpisy z SVA) Potvrdenie o zaplatení členského v hospodárskej komore (WKO)

 

Podklady je možné zasielať poštou alebo emailom.

 

Daňové priznanie v Rakúsku opatrovateľky,

spracovanie – 40 Eur

Vaše meno (*)

Váš email (*)

Telefón (*)

Pýtajte sa