Premýšľajte o počítačových programoch v „oblaku“

Dnes, viac než kedykoľvek predtým v globálnej histórii, potrebujú byť IT systémy nákladovo-efektívne čo najviac ako je to len možné. Pri vývoji programov je pre projekty veľmi ťažké zdôvodniť ich úvodné náklady. To robí náročným získať súhlas na vývoj aplikácií na štandardnej hardvérovej platforme. No a teraz je tu nový spôsob, ako si namočiť prst do vody…