Udržiavate si dobré vzťahy so svojim bankovým manažérom?

Na pomoc k udržiavaniu dobrého stavu s vašim bankovým manažérom: Stretávajte sa pravidelne. Kontaktujte sa s ním každé tri mesiace, alebo tak a oboznámte ho o vašom progrese. Ak sa stane niečo hrozné, tak povedzte to svojmu manažérovi. Nech sa dozvie, čo sa deje. Dodržiavajte svoje splátky ako máte. Teraz nie je čas aby ste boli nedbanlivý. Ak ste skrátka…