Ako predať firmu so Ziskom

Program Výstupnej Stratégie

„Tento program dramaticky zmení Váš pohľad na koľko môže byť Vaša firma potenciálne ohodnotená a dá Vám možnosť vytvoriť osobnú stratégiu na maximalizovanie jej hodnoty.  Tieto informácie sú nevyhnutné pre ktoréhokoľvek majiteľa firmy.“

Iba málo majiteľov firiem správne pripraví svoju firmu na predaj a k tomu ešte aj zvýši jej hodnotu niekoľko násobne. Pre firmy, ktoré sú správne pripravené je dosiahnutie mnoho násobku konvenčnej hodnoty reálne.

 

 

Počas tohto programu Vám ukážeme dokázané stratégie pre vytvorenie hodnoty pre dva typy kupcov:

Finančný Nákupca:

Tí, ktorí kupujú firmy založené na prirodzenej ziskovosti.

Strategický Nákupca:

Iné firmy, ktoré môžu zarobiť viac peňazí z Vašej firmy, ako to viete Vy. Takáto komunikácia efektívnym spôsobom významne zvýši Vašu predajnú cenu.

 

 

O programe

Tento program asistuje podnikateľom pre vývoj špecifickej stratégie pre predaj vlastnej firmy.  Proces obsahuje:

Zostavenie záujmov zúčastnených strán, Porozumenie tvorenia hodnoty, Zredukovanie rizika na minimum, Vývoj pridanej hodnoty vo firme, Identifikácia nákupcov, Upovedomenie nákupcov, Vytvorenie súťaže pre zvýšenie ponuky medzi potenciálnymi nákupcami, Využívanie profesionálnych služieb a Štruktúra dohody.

 

 

Pre koho je tento program:

Podnikateľov, majiteľov firiem a ich riaditeľov, firemných poradcov a tím manažmentu. Tento program poskytuje možnosti posúdenia Vašej firmy ako je pripravená na predaj a čo môžete urobiť, aby ste znížili riziko a budovali hodnotu tak, že dosiahnete najvyššiu možnú cenu.

 

 

Prehľad obsahu

 • Úvod
 • Klasifikujte svoju terajšiu stratégiu použitím
 • Indexu „Exit Ready“
 • Proaktívny proces stratégie „Exit Ready“
 • Model: Zosúladenie, Stratégia a Vykonanie
 • Príklady stratégií
 • Zostavenie záujmu zúčastnených strán
 • Identifikovanie konkurenčných aktív a kompetencií
 • Identifikovanie strategickej hodnoty
 • Identifikovanie strategických nákupcov
 • Budovanie konkurenčného napätia a vývoj
 • Strategických vzťahov
 • Zredukovanie rizika a budovanie pridanej strategickej hodnoty
 • Ohodnotenie
 • Integrácia problémov
 • Vytvorenie a budovanie pridanej strategickej hodnoty
 • Príprava vlastnej stratégie predaja

 

 

Program a obsah sa zhoduje s prípravou firmy na predaj, tak ako aj na oslovenie investorov ako dôkaz bez rizikovosti podnikania vo firme v prípade, keby chceli investovať. A nie len to. Dokáže navodiť súťaživosť medzi investormi/kupujúcimi z dôvodu toho, že sa vylúči  čo najviac rizikových faktorov.

Volajte a dohodnite si info-konzultáciu úplne zdarma.

Žiadne záväzky od nás voči Vám nie sú priložené: 0910 386 892

 

dohodnite si konzultáciu