Vyhrajte rýchlo a kráčajte rýchlo

Načasovanie je dnes kľúčové. Ekonomika je momentálne veľmi rôznorodá. Nie len, že sú niektoré odvetvia afektované ekonómiou viac ako ostatné, tak isto je veľa organizácií afektovaných viac ako ostatné. Predajcovia musia zistiť s kým ostať a kedy sa pohnúť. Takže, musíte pracovať s aktívnymi záujemcami, ktorí kupujú a zanechať záujemcov, ktorý sú negatívny alebo sa scvrkávajú v inej situácii. To…

Zavolajte zákazníkov k nakupovaniu a vyzvite ich k akcii

Firmy sa potrebujú sústrediť na marketing, ktorý im doručí solídnu návratnosť na investíciách. V týchto časoch musíte byť opatrný kde miniete peniaze. Je ľahké nedostať návratnosť na svojich investíciách a efektívne míňať peniaze, čo je presne to čo nechcete práve teraz, keď sa snažíte nahrnúť stoh peňazí v hotovosti. Výzva na akciu je niečo, čo dáva zákazníkom špecifický…

Vytvorte výstižnú a jasnú predajnú správu

Firmy musia podávať jasnú, výstižnú správu o tom, čo presne ich firma robí, ešte predtým, než si zmyslia predávať. Potrebujete mať jasnú marketingovú správu o zámere. Čo robíte? Ako ľudia rozumejú, čo robíte? Potrebujete predať správnym spôsobom, a na to sa musíte spýtať, čo presne robíte pre ľudí. Byť proaktívny a hovoriť s ľuďmi je skvelé, ale ak si nie…

Použite koho poznáte pre získavanie nových zákazníkov

Späť k základom – vytvorte top 100 zoznam so všetkými ľuďmi, ktorých poznáte. Priemerná osoba pozná 800 ľudí. Roztrieďte týchto ľudí do skupín – rodina a priatelia, práca kontakty a tak ďalej. Potom im zavolajte a spýtajte sa koho poznajú v ich cieľovom trhu. Dôležitým bodom je zapamätať si, že musíte byť veľmi výslovný a jasný o tom čo chcete. Najprv sa…

Zvážte svoje možnosti

Ak máte dlžníka, ktorý nemá peniaze na zaplatenie pohľadávky, prvou vecou je pozrieť sa na veľkosť dlhu. Možnosti, ktoré máte na vymáhanie vás budú stáť peniaze, preto sa musíte rozhodnúť, či má zmysel naháňať. Ak sa rozhodnete, že získanie pohľadávky je priorita, potom dobrá exekučná spoločnosť vám bude asistovať. Exekučná agentúra rozmedzie možností: Vyjednajú s dlžníkom…

Požiadavka na zredukovanie hodnoty tovaru

Pre tých, ktorým majú problémy s cash-flow v súvislosti s inventárom je tu zredukovanie hodnoty tovaru počas roka a je možné na konci účtovného roka.

Ak vyčíslite hodnotu tovaru na menej ako váš vstupný stav, dostanete zredukovanie za rozdiel. Musíte dokázať, že tovar je znehodnotený a budete musieť zaplatiť viac daní budúci rok, ale ušetríte na daniach tento rok.

 

Nosia vám predajcovia od klientov aj HOTOVOSŤ??

Môže byť často hodnotné, aby ste aspoň časť svojho predajného tímu motivovali províziami za to, že kupujúci zákazníci skutočne zaplatia v momente predaja. Malé firmy s predajcami často platia províziu za uskutočnený predaj, takže otočením tohto a platením provízie za skasírovaný predaj môžete zbadať, že váš tím vám zrazu pomáha zozbierať peniaze od klientov Tím by mal byť…

Udržiavate si dobré vzťahy so svojim bankovým manažérom?

Na pomoc k udržiavaniu dobrého stavu s vašim bankovým manažérom: Stretávajte sa pravidelne. Kontaktujte sa s ním každé tri mesiace, alebo tak a oboznámte ho o vašom progrese. Ak sa stane niečo hrozné, tak povedzte to svojmu manažérovi. Nech sa dozvie, čo sa deje. Dodržiavajte svoje splátky ako máte. Teraz nie je čas aby ste boli nedbanlivý. Ak ste skrátka…